องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคงในการดำเนินชีวิต

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชน คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตะหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม

ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชน มีรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาสินค้าทางการเกษตรทั้งระบบเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างจิตสำนักในการลดอุบัติภัยให้กับประชาชน

ส่งเสริมการบริการประชาชนผู้ที่มาติดต่อของรับบริการทุกระดับ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10