หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 


นายอุดม บุญทอง
ปลัด องค์การบรีหารส่วนตำบลวังซ่าน


นายอเนก ฟักผล
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
 
 


นางสาวนิรดา ทัพชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจิรพันธ์ุ วราหะ
ผู้ช่วยงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวีรภัทร จิรธนภูมิ
นักพัฒนาชุมชน


นายทวีลาภ เงินกลม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวฐนิชา สระดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวยุพา เนียมสุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอภิญญา บุญตา
คนงานทั่วไป(ปฎิบัติงานพัสดุสำนักงานปลัด)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10