หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 


นายอุดม บุญทอง
ปลัด องค์การบรีหารส่วนตำบลวังซ่าน
0837174515


นายอเนก ฟักผล
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
0817274530
 
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนิรดา ทัพชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0817852415


นางสาวฐนิชา สระดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ
0622639824


นายวีรภัทร จิรธนภูมิ
นักพัฒนาชุมชน
0895526336


นางสาวนวกมล หมวดมะหิงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
0899951951


นางสาวยุพา เนียมสุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0817277526


นายทวีลาภ เงินกลม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
0828847832
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10