หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 


นายอุดม บุญทอง
ปลัด องค์การบรีหารส่วนตำบลวังซ่าน


นายอเนก ฟักผล
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
 
 


นางสาวนิรดา ทัพชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจิรพันธ์ุ วราหะ
จ้างเหมาบริการ
ผู้ช่วยงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวีรภัทร จิรธนภูมิ
นักพัฒนาชุมชน


นายทวีลาภ เงินกลม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวฐนิชา สระดิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวยุพา เนียมสุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอภิญญา บุญตา
คนงานทั่วไป(ปฎิบัติงานพัสดุสำนักงานปลัด)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10