องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
 
 
 
 
สภาพความเป็นอยู่ของชาววังซ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และการดำรงชีวิตของ ชาววังซ่านยังยึดถือการใช้ชีวิตแบบ ชนบท คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความสามัคคีในตำบล ซึ่งหาได้ ยากในสังคมเมือง และชาววังซ่าน ยังมีวัด เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในการใช้ชิวิต ทำให้ตำบลวังซ่าน เป็นอีกตำบลหนึ่งที่อยู่กันอย่างสงบสุข
 
 
ข้อมูลสถานศึกษา จำแนกตามระบบการศึกษาประจำปีการศึกษา มีดังนี้

การศึกษาในระบบโรงเรียน
 

โรงเรียนบ้านวังซ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนบ้านเปราะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านคลองสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านตะกรุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนบ้านคลองม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
(สาขาบ้านธารมะยม)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังซ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะกรุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารมะยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
ตำบลวังซ่าน มี วัด 10 แห่ง มีดังนี้

วัดบ้านวังซ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดบ้านเปราะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดบ้านตะเคียนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดคลองสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดศรีราษฎร์พัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดศรีสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดศรีกัลยาณนิคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดบ้านคลองม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดวังป่าใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

วัดยางสองพี่น้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
สำนักสงฆ์ 7 แห่ง มีดังนี้

สำนักสงฆ์บ้านซับมะม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สำนักสงฆ์พุทธานุภาพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สำนักสงฆ์บ้านโพธิ์งาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

สำนักสงฆ์สี่แยก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

สำนักสงฆ์บ้านธารมะยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์บ้านคลองม่วงใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
 
 
ตำบลวังซ่าน มีสถานีบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านวังซ่าน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านกัลยานิคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านทุ่งสาคร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

ป้อมตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

จุดตรวจประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10