หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
   
 
 
 
 
สภาพความเป็นอยู่ของชาววังซ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และการดำรงชีวิตของ ชาววังซ่านยังยึดถือการใช้ชีวิตแบบ ชนบท คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และความสามัคคีในตำบล ซึ่งหาได้ ยากในสังคมเมือง และชาววังซ่าน ยังมีวัด เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในการใช้ชิวิต ทำให้ตำบลวังซ่าน เป็นอีกตำบลหนึ่งที่อยู่กันอย่างสงบสุข
 
 
ข้อมูลสถานศึกษา จำแนกตามระบบการศึกษาประจำปีการศึกษา มีดังนี้

การศึกษาในระบบโรงเรียน
 

โรงเรียนบ้านวังซ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนบ้านเปราะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านคลองสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านตะกรุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านตะแบกงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนบ้านคลองม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงเรียนบ้านตะแบกงาม
(สาขาบ้านธารมะยม)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

การศึกษานอกระบบโรงเรียน
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังซ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะกรุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารมะยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
ตำบลวังซ่าน มี วัด 10 แห่ง มีดังนี้

วัดบ้านวังซ่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดบ้านเปราะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดบ้านตะเคียนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดคลองสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดศรีราษฎร์พัฒนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดศรีสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดศรีกัลยาณนิคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดบ้านคลองม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

วัดวังป่าใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

วัดยางสองพี่น้อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
สำนักสงฆ์ 7 แห่ง มีดังนี้

สำนักสงฆ์บ้านซับมะม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สำนักสงฆ์พุทธานุภาพ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

สำนักสงฆ์บ้านโพธิ์งาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

สำนักสงฆ์สี่แยก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

สำนักสงฆ์บ้านธารมะยม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

สำนักสงฆ์บ้านคลองม่วงใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
 
 
ตำบลวังซ่าน มีสถานีบริการด้านสาธารณสุขของรัฐ ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านวังซ่าน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านกัลยานิคม
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านทุ่งสาคร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

ป้อมตำรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

จุดตรวจประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10