องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
 
คู่มือประชาชน
 
     

คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
  

คู่มือสำหรับประชาชน-การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  

คู่มือสำหรับประชาชน-การรับชำระภาษีป้าย
  

คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่
  

แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  

คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลง
  

คู่มือสำหรับประชาชน-การจดทะเบียนพาณิชย์-ยกเลิก
  

ใบคำร้อง ขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์
  

หนังสือมอบอำนาจ ทะเบียนพาณิชย์
  

หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการค้า
  

แบบคำร้องขอรับคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
  

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
  

คู่มือปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  

หนังสือมอบอำนาจ กรณียื่นคำร้องขอรับคืนเงินค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
  

ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน

แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
  

การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
  

คำร้องทั่วไป / ร้องเรียนร้องทุกข์
  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10