หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
ข้อบัญญัติ
 

 
โครงการพัฒนาตำบลตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2552  
 

                       โครงการพัฒนาตำบล ประจำปี 2552
1. โครงการปรับปรุงห้องทำงานภายในสำนักงาน อบต. วังซ่าน  ตั้งไว้ จำนวน  250,000.- บาท
  2. โครงการเจาะบ่อบาลเสริมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บ้านวังซ่าน) ตั้งไว้ จำนวน 250,000.- บาท
  3. โครงการขุดลอกลำคลองพร้อมถมดินเสริมคันสระปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (บ้านวังซ่าน) ตั้งไว้ จำนวน 300,000.- บาท
  4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชอยข้างบ้านช่างสง่า หมู่ที่ 1 (บ้านวังซ่าน) 200,000.- บาท
  5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกต้นตาเสือต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 (บ้านเปราะ)  ตั้งไว้จำนวน 440,000.- บาท
  6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักต่อถนน คสล.เดิม หมู่ที่ 3 (บ้านตะเคียนงาม)  ตั้งไว้จำนวน 440,000- บาท
  7. โครงปรับปรุงผิวจราจรลาดยางสายหลัก หมู่ที่ 4 (บ้านคลองสำรำญ) ตั้งไว้จำนวน 480,000.- บาท
  8.โครงการลงลูกรังพร้อมเกรดอัดบดอัดแน่นสายหลักกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (คลองสำราญ) ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท
  9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ที่ 5 (บ้านตะกรุด)-หมู่ที่ 13 (บ้านทุ่งสาคร)  ตั้งไว้จำนวน 2,490,000.- บาท
  10. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจรสายอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 5 (บ้านตะกรุด) ตั้งไว้จำนวน 149,180.- บาท
  11. โครงการเจาะบ่อบาดดาลเสริมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (บ้านตะแบกงาม) ตั้งไว้จำนวน 160,000.- บาท
  12. โครงการลงลูกรังถนนสายซอยวังน้ำเขียว-คลองวังยาง หมู่ที่ 7 (บ้านวัด) ตั้งไว้จำนวน 169,680.-บาท
  13. โครงการลงลูกรังถนนสายซอย 10 - ข้างวัด หมู่ที่ 7 (บ้านวัด) ตั้งไว้จำนวน 57,570.- บาท
  14. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นดาด คสล. บริเวณฝายกำนันโต หมู่ที่ 7 (บ้านวัด) ตั้งไว้จำนวน 160,000.- บาท
15. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณซอยสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 (บ้านวัด) ตั้งไว้จำนวน 75,000.- บาท
16. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บ้านคลองม่วง) ตั้งไว้จำนวน 98,000.- บาท
17. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรักผิวจราจรสายติดต่อ ม.7 -หมู่ที่ 8 (บ้านคลองม่วง) ตั้งไว้จำนวน 177,400.- บาท
  18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 (บ้านคลองม่วง) ตั้งไว้จำนวน 283,567.- บาท
  19. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (วังป่าใหญ่) ตั้งไว้จำนวน 98,000.- บาท
  20. โครงการลงลูกรังถนสายทุ่งนาดี หมู่ที่ 9 (บ้านวังป่าใหญ่) ตั้งไว้จำนวน 96,960.- บาท
  21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักกลางหมู่บ้าน-หน้าโรงเรียน หมู่ที่ 10 (บ้านธารมะยม) ตั้งไว้จำนวน  281,600.- บาท
  22. โครงการลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัดแน่นสายหลักกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (บ้านธารมะยม) ตั้งไว้จำนวน 256,000.- บาท
  23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกสะพาน หมู่ที่ 11 (บ้านเนินดินทราย) ตั้งไว้จำนวน 266,000.- บาท
  24.โครงการลงลูกรักงพร้อมเกรดบดอัดแน่นสายเชื่อมถนนลาดยาวหมู่ที่ 5 - ถนน คสล. หมู่ที่ 11 (บ้านเนินดินทราย) ตั้งไว้จำนวน 148,155.- บาท
  25.โครงการลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัดแน่นสายข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (บ้านเนินดินทราย) ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท
  26.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ตัววีบริเวณหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 12 (บ้านคลองม่วงใต้) ตั้งไว้จำนวน 254,700.- บาท
  27. โครงการก่อสร้างท่อกลม คสล.ระบายน้ำ ลอดถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 (บ้านคลองม่วงใต้) ตั้งไว้จำนวน 70,000.- บาท
  28. โครงการก่อสร้างถนดินพร้อมลงลูกรัง สายต่อถนน คสล. ซอยทราย-ป่าสัก หมู่ที่ 12 (บ้านคลองม่วงใต้) ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท
  29. โครงการลงลูกรังถนนสายหน้าโรงเรียน หมู่ที 14 (บ้านตะแบกงามใต้)  ตั้งไว้จำนวน 100,000.- บาท

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2552 เวลา 08.22 น. โดย คุณ อภิเดช เสือทุเรียน

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2562 เวลา 14.32 น. โดย คุณ ณัฐชารัตน์ ทัพชัย

ผู้เข้าชม 514 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10