องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ่าน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 4 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่6) พ.ศ. 2558 [ 4 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 4 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 4 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)  
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10