หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
คู่มือการปฎิบัติงาน ด้านการเงินการบัญชี [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชนเรื่องเบี้ยยังชีพ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจกองการศึกษา อบต.วังซ่าน [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
คู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2