หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่อนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)