หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง แผนระยะเวลาการดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ ขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต BCP [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ.2561-2565) [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน พ.ศ. 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2      3