หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
รายงานรายรับ ประจำปี 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ปิดงบรายรับรายจ่ายประจำปี 2556 [ 8 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 256  
 
รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556 [ 12 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 269  
 
  (1)     2