หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการประสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2      3      4