หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) [ 31 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผ่นพับการต่อต้านคอรัปชั่น [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 25 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) [ 5 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 80  
 
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อบต.วังซ่าน [ 22 มี.ค. 2560 ]  อ่าน : 66  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 [ 21 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)