รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อน้ำมันดีเซล โครงการป้องกันอัคคีภัยในตำบลวังซ่าน ประจำปี 2562   20 ก.ย. 2562 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตำบลวังซ่าน จำนวน 3 ชุด   19 ก.ย. 2562 50
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย   19 ก.ย. 2562 49
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม   18 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2562   18 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน จำนวน 7 รายการ   13 ก.ย. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน จำนวน 4 รายการ   12 ก.ย. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการงานเกษตรและสินค้า OTOP จำนวน 15 ป้าย   3 ก.ย. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   3 ก.ย. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กย 7019 นว.   3 ก.ย. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 62