รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน    14 ต.ค. 2559 268
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒   1 มิ.ย. 2559 286
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ ประจำปี 2559   28 เม.ย. 2559 302
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559   27 เม.ย. 2559 273
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   22 ธ.ค. 2558 286
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทูธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)   25 พ.ย. 2558 317
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคืนเงินคำ้ประกันสัญญา    23 พ.ย. 2558 379
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด   19 ต.ค. 2558 429
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑   29 ก.ย. 2558 318
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนยุทธศาสตร์ อบต.วังซ่าน ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓   29 ก.ย. 2558 339
   1      2      3      4     (5)     6      7