รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน   3 ธ.ค. 2561 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม   19 พ.ย. 2561 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   8 ส.ค. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง .รับสมัครสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   21 มิ.ย. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   22 พ.ค. 2561 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   17 พ.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560   7 มี.ค. 2561 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   8 ม.ค. 2561 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   4 ธ.ค. 2560 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านธารมะยม - บ้านเนินดินทราย   17 พ.ย. 2560 134
   1      2     (3)     4      5      6      7