รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   25 ต.ค. 2561 176
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562   25 ต.ค. 2561 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแนวทางการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558   18 ต.ค. 2561 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับสมคัรสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   21 มิ.ย. 2561 234
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่ผินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 มี.ค. 2561 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   29 มี.ค. 2561 123
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   26 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน   11 เม.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดการประชาคมระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน   11 เม.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ กำหนสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน สมัยสามัญประจำปี 2562   19 มี.ค. 2562 28
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 7