รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2562-2564)   26 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   26 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม   26 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน    26 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลวังซ่าน    26 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี   26 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562   23 พ.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2565)   17 พ.ค. 2562 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองคลัง)   20 ธ.ค. 2561 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง   26 พ.ย. 2561 210
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7