รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562   25 ก.ย. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 49 รายการ   24 ก.ย. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการศึกษาดูงานผู้นำท้องถิ่นบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฯ (ธนาคารน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2562   23 ก.ย. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 รายการ   23 ก.ย. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 รายการ   23 ก.ย. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ   23 ก.ย. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุสำนักงานประเภทน้ำดื่ม   18 ก.ย. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2562   18 ก.ย. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน จำนวน 7 รายการ   13 ก.ย. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน จำนวน 4 รายการ   12 ก.ย. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 99