รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฯ   15 ส.ค. 2562 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ฯ   15 ส.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 6083 นว.   13 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562   13 ส.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ   13 ส.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 5 รายการ   13 ส.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ   13 ส.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างขุดร่องวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเปราะ   2 ส.ค. 2562 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน เรื่อง ขายทอดตลาด กรณีพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   1 ส.ค. 2562 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 \"ฝึกอบรมอาชีพเสริมการประดิษฐ์ตะกร้า จากกระป๋องอลูมิเนียม\"   26 ก.ค. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 96