หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 
ข่าวสาร
 

 
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน  
 

                              ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
                                        เรื่อง  ผลคะแนนสอบ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน เพื่อแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน  จำนวน  3  อัตรา  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕59 โดยดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการรวมคะแนนผู้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบล      วังซ่าน  จึงขอประกาศผลคะแนนสอบดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล                 คะแนนข้อเขียน  คะแนนสัมภาษณ์  คะแนนรวม
                                                  100 คะแนน     100 คะแนน       200 คะแนน
1 นางสาวนริศรา  สุวรรณโสภา     62.00         85.70       147.70
2 นางสาวพรสุดา  อัมพะราม     61.00         85.70       146.70
3 นางสาวธิดารัตน์ รังสะพรม     61.00         84.00       145.00
4 นางสาวนันทนา  มีทอง             61.00         81.70       142.70
5 นางสาวชุตินาถ พยัคโฆ             60.00         81.30       141.30

โดยให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 – 3  มารายงานตัวในวันที่ 31 ตุลาคม 2559  เวลา 09.00 น.               ที่กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


(ลงชื่อ)    
                                            (นายสำเภา  เนียมสุ่ม)
                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 11.33 น. โดย คุณ ณัฐชารัตน์ ทัพชัย

ผู้เข้าชม 470 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10