หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (วินัยและการรักษาวินัย-การให้ออกจากรการ) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉบับที่ 2 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อุทธรณ์คำสั่งวินัย) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดและผู้อำนวยการกอง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
หารือการรับโอน (ย้าย) และบรรจุแต่งตั้งการจ้างพนักงานจ้างกรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 40 ตามมาตรา 35 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2      3