องค์การบริหารส่วนตำบล วังซ่าน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
   
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน เดิมขึ้นอยู่กับตำบลแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาได้ขอแยกเป็นตำบลใหม่ โดยใช้ชื่อว่าตำบลวังซ่าน และได้รับการประกาศให้เป็นตำบลวังซ่านเมื่อปี พ.ศ. 2522 นายบุญชู พรหมมารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันตำบล วังซ่านเป็นคนแรก
 
 
 
ตำบลวังซ่านได้รับการการประกาศ จัดตั้งให้เป็นสภาตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 นายนิตย์ พลพัฒน์ ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นประธานกรรมการบริหารสภาตำบลวังซ่าน และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2546 นายสำเภา เนียมสุ่ม เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
ตำบลวังซ่านตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่วงก์ ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ 192.16 ตารางกิโลเมตร โดยองค์ประกอบลักษณะที่ตั้ง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร และ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขาแม่กระทู้ และ ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์  
 
 

 
 
   
ประชากรในตำบลวังซ่านส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการเกษตร โดยแบ่ง ตามประเภทได้ดังนี้

ทำนา 80 %

พืชไร่ 15 %

ไม้ผล 5 %
 
 
 
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 11,673 คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน 5,811 คน คิดเป็นร้อยละ 49.78
 
หญิง จำนวน 5,862 คน คิดเป็นร้อยละ 50.22
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,121 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 60.75 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวังซ่าน 697 756 1,453 598  
2   บ้านเปราะ 392 414 806 403
  3   บ้านตะเคียนงาม 330 301 631 243  
4   บ้านคลองสำราญ 347 346 693 272
  5   บ้านตะกรุด 632 672 1,304 413  
6   บ้านตะแบกงาม 470 463 933 271
  7   บ้านวัด 454 444 898 386  
8   บ้านคลองม่วง 438 413 851 301
  9   บ้านวังป่าใหญ่ 361 370 731 224  
10   บ้านธารมะยม 471 450 921 309
  11   บ้านเนินดินทราย 337 322 659 207  
12   บ้านคลองม่วงใต้ 243 258 501 144
  13   บ้านทุ่งสาคร 313 303 616 168  
14   บ้านตะแบกงามใต้ 326 350 676 182
    รวม 5,811 5,862 11,673 4,121
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10