รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
 
 
 
 
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

              ****องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน  ได้จัดโครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2553  ภายในบ้านเรือนของประชาชนในเขตตำบลวังซ่าน จำนวน 14 หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน  2,789  ครัวเรือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2553 เวลา 09.59 น. โดย คุณ อภิเดช เสือทุเรียน

ผู้เข้าชม 1654 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย