รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
   
   
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
คืนกำไรให้กับผู้เสียภาษี 2553  
 

         ****องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน  ได้คืนกำไรให้กับผู้เสียภาษีประจำปี 2553  
                  โดย มี นายสำเภา  เนียมสุ่ม นายก อบต.,คณะผู้บริหาร
                            นางกานดา  ดูเบย์ ประธานสภาฯ สมาชิก อบต. ได้จัดฉลากรางวัลได้แก่ผู้ที่เสียภาษีประจำปี 2553 ที่ผ่านมา.......

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2553 เวลา 09.14 น. โดย คุณ อภิเดช เสือทุเรียน

ผู้เข้าชม 1947 ท่าน